CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Șef al Secției e-administrare și securitate informațională

Șef al Secției e-administrare și securitate informațională

 

În temeiul pct. 472 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201/2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță încetarea concursului pentru ocuparea funcției publice de șef al Secției e-administrare și securitate informațională.

 

Termen depunere dosare prelungit – 7 martie 2024, ora 15.00.

 Concursul pentru ocuparea funcţiei publice va include proba scrisă şi interviul.

 Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică), la secretarul Comisiei de concurs: doamna Olga Lupoi, telefon (022) 265-248, o.lupoi@prm.md.

Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154. Informația privind data și ora desfășurării concursului va fi afișată suplimentar. 

 

Decizia Comisiei de concurs: 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților la ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției e-administrare și securitate informațională, până la 25 octombrie 2023


Decizia Comisiei de concurs: 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților la ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției e-administrare și securitate informațională, până la 10 noiembrie 2023

 

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției e-administrare și securitate informațională:  

 

Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției e-administrare și securitate informațională:  

 

Decizia Comisiei de concurs: 

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și de execuție din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova anunță că, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției e-administrare și securitate informațională, niciun candidat nu a promovat concursul.

 

Termenul-limită de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților la ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției e-administrare și securitate informațională se prelungește până la 15 decembrie 2023

 

Decizia Comisiei de concurs: 

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților la ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției e-administrare și securitate informațională, până la 10 ianuarie 2024.

 

Decizia Comisiei de concurs: 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților la ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției e-administrare și securitate informațională, până la 31 ianuarie 2024


Decizia Comisiei de concurs: 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților la ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției e-administrare și securitate informațională, până la 19 februarie 2024


Decizia Comisiei de concurs: 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor pentru selectarea candidaților la ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției e-administrare și securitate informațională, până la 7 martie 2024.