CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Program de stagii

Președinția anunță a doua ediție de stagii pentru viitorii profesioniști

 

Președinția Republicii Moldova lansează cea dea doua ediție a programului de stagii pentru viitorii profesioniști. Candidații pot depune dosarul pentru stagiu în diverse departamente ale instituției prezidențiale, precum și în cadrul echipei de consilieri ai Președintelui Republicii Moldova.

 

Poziția vacantă: Stagiar în cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova

 

Departamente:

• Direcția juridică

• Direcția informare și comunicare cu mass-media

• Direcția politică internă

• Direcția relații externe și protocol

• Direcția petiții și audiență

• Direcția management al documentelor

• Serviciul Consiliului Suprem de Securitate

• Secția e-administrare și securitate informațională

• Serviciul resurse umane

• Direcția generală administrare patrimoniu

• Cabinetul de heraldică

 

Echipa de consilieri:

• Consilier în domeniul economic - Veaceslav Negruța

• Consilier în domeniul educației și cercetării - Valentina Chicu

• Consilier în domeniul culturii - Angela Brașoveanu Erizanu

• Consilier pentru relațiile cu diaspora - Elena Druță

• Consilier pentru comunicare publică - Sorina Ştefîrţă

 

Durata stagiului: trei luni

Program de lucru: part-time

 

Condițiile înaintate față de candidați:

• Student în ultimul an la licență, masterat sau doctorat, sau absolvent recent al unuia dintre aceste niveluri de studii;

• Student cu studiile în țară sau în străinătate;

• Student ce deține cetățenia Republicii Moldova;

• Cunoașterea limbii română, scris și vorbit;

• Cunoașterea a cel puțin o limbă străină de circulație internațională;

• Motivație, creativitate și flexibilitate.

 

Dosarul trebuie să conțină:

• Curriculum vitae (CV);

• Scrisoare de motivare, în care să fie menționată direcția în care doriți să faceți stagiul de practică sau consilierul cu care vreți să lucrați;

• Certificat ce confirmă efectuarea studiilor în cadrul instituției de învățământ/copia diplomei de studii.

 

Adresa electronică la care trebuie trimis dosarul: internship@prm.md

 

Calendarul de organizare și desfășurare a programului de stagii:

 

1-14 septembrie: depunerea dosarului de către candidați;

15-16 septembrie: prima etapă de evaluare - selectarea dosarelor complete, care corespund criteriilor enunțate mai sus;

19-22 septembrie: a doua etapă de evaluare - selectarea candidaților pentru proba de interviu de către șefii de direcții și consilierii prezidențiali

26-29 septembrie: interviurile online;

30 septembrie: anunțarea rezultatelor finale;

3 octombrie-30 decembrie: desfășurarea programului de stagii.

 

După fiecare etapă, candidații vor fi anunțați prin e-mail despre statutul dosarului lor.

 

Întrebări frecvente:

Care e durata programului de stagii și când are acesta loc?

Cea de-a doua ediție a programului de stagii se va derula timp de trei luni neîntrerupte, în perioada 3 octombrie - 30 decembrie.

 

Care este programul de lucru din timpul stagiului?

Programul de lucru va fi unul part-time și va fi definitivat împreună cu coordonatorul de stagiu, odată cu începerea acestuia.

 

Unde se desfășoară programul de stagii?

Programul de stagii se desfășoară în incinta Președinției Republicii Moldova. Dincolo de activitatea zilnică în cadrul instituției, stagiarii vor avea ocazia să participe la o serie de discuții și mese rotunde cu reprezentanți ai unor instituții sau organizații, precum și eventuale training-uri și workshop-uri tematice.

 

Cine se poate înscrie?

Sunt eligibile persoanele care:

  • au cetățenia Republicii Moldova;
  • cunosc limba română, scris și vorbit;
  • cunosc cel puțin o limbă străină de circulație internațională;
  • sunt în ultimul an la licență, masterat sau doctorat, sau absolvent recent al unuia dintre aceste niveluri de studii;
  • își fac studiile în țară sau în străinătate;
  • sunt motivate, creative și flexibile.

 

Cum mă pot înscrie?

Înscrierea se face prin trimiterea dosarului complet la adresa internship@prm.md.

 

Pot opta pentru mai multe direcții sau consilieri din cadrul instituției?

Da, candidatul poate opta pentru maximum trei variante, în ordinea preferințelor sale, atâta timp cât îndeplinește cerințele specifice postului. Opțiunile trebuie menționat în scrisoarea de motivare.

 

Care sunt etapele concursului?

Odată cu finalizarea perioadei de înscriere, urmează o serie de etape de evaluare a dosarelor, care se vor încheia cu interviul online. După fiecare etapă, stagiarii vor fi informați în legătură cu statutul dosarului lor. Menționăm că la următoarea etapă vor accede doar candidații ce au trecut proba precedentă.

 

Cine face selecția stagiarilor?

Prima etapă a selecției candidaților va fi realizată de către colegii din Direcția resurse umane. La etapele ulterioare, selecția va fi făcută de șefii de direcții sau de echipa de consilieri ai Președintelui Republicii Moldova, în funcție de opțiunea menționată de candidat la depunerea dosarului.

 

Voi primi un răspuns și în cazul respingerii?

Da, fiecare dintre cei care au depus dosarul vor primi un răspuns, indiferent dacă sunt admiși sau respinși pentru program.

 

Pot participa dacă studiez în străinătate?

Da, atât timp cât este întrunit criteriul de cetățenie și dacă prezența fizică la stagiu este posibilă (studiile sunt efectuate în regim online sau la distanță).

 

Pot participa dacă am absolvit deja facultatea?

Da, programul este destinat atât studenților din ultimul an de studii în ciclul de licență, masterat sau doctorat, cât și tinerilor ce au absolvit recent unul dintre aceste niveluri. Poate participa orice persoană atât timp cât întrunește criteriile de eligibilitate.

 

Care este programul activităților desfășurate de stagiari?

Stagiarii vor avea un program de lucru part-time, de patru ore pe zi. Evaluarea activității internului se realizează pe baza unui raport, întocmit lunar, care va cuprinde descrierea activităților desfășurate. Odată completat, raportul va fi transmis către coordonatorul stagiului.

 

Este obligatoriu să-mi aleg direcția/consilierul în funcție de domeniul studiilor?

Da, acest lucru este obligatoriu, pentru că în prima etapă de selecție se va verifica în ce măsură dosarul candidatului corespunde cerințelor instituției.

 

Alte întrebări?

Dacă ai alte întrebări, al căror răspuns nu se regăsește aici, așteptăm e-mailul tău pe adresa internship@prm.md