CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Istorie

Președinția Republicii Moldova

În scopul consolidării ordinii constituţionale şi suveranităţii R.S.S. Moldova, a drepturilor, libertăţilor şi securităţii cetăţenilor, îmbunătăţirii interacţiunii organelor centrale de stat, Sovietul Suprem al RSS Moldova, prin Legea nr.250-XII din 3 septembrie 1990, a instituit funcţia de Preşedinte al Republicii Sovietice Socialiste Moldova.

Biografia domnului Mircea Snegur, Preşedinte al Republicii Moldova în anii 1990-1996

Domnul Mircea Snegur s-a născut la 17 ianuarie 1940 în satul Trifăneşti, judeţul Soroca. În anul 1956 a absolvit Şcoala Medie din satul Frumuşica, raionul Floreşti. Studiile superioare şi le-a făcut la Institutul Agricol din Chişinău, pe care l-a absolvit în 1961. A făcut aspirantura la catedra de fitotehnie a aceluiaşi institut (1972). De specialitate este agronom-savant, are titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe agricole.

Biografia domnului Petru Lucinschi,  Preşedinte al Republicii Moldova în anii 1996-2001

Domnul Petru Lucinschi s-a născut la 27 ianuarie 1940, în satul Rădulenii Vechi, raionul Floreşti. Şi-a făcut studiile la Universitatea de Stat din Moldova, pe care a absolvit-o în 1962. Este membru al Academiei de Ştiinţe Sociale din Federaţia Rusă (Moscova), doctor în filozofie (1977).