CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de condoleanţe adresat Preşedintelui Republicii Armenia, Armen SARKISSIAN

STIMATE DOMNULE PREŞEDINTE,

În numele poporului Republicii Moldova și al meu personal adresez sincere condoleanțe Dumneavoastră şi întregului popor armean cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a cutremurului devastator din Armenia.

În acele zile tragice, toate popoarele Uniunii Sovietice şi din peste o sută de alte state ale lumii au reacţionat cu promptitudine la suferinţele Armeniei. Mii de moldoveni au plecat în zona dezastrului pentru a înlătura consecințele calamităţii, colectînd haine și medicamente din întreaga republică pentru victimele din Armenia.

Doresc țării Dumneavoastră și cetățenilor ei pace și prosperitate și Vă rog să transmiteți cuvinte de susținere celor care au avut de suferit în acea teribilă tragedie.