CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova, Domnul Nicolae Timofti, a adresat un mesaj de felicitare Domnului Ilham Aliyev, Preşedintele Republicii Azerbaidjan

Excelenţă,

 

În numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, am onoarea și deosebita plăcere de a Vă adresa cele mai sincere și calde felicitări cu ocazia sărbătorii naţionale a Republicii Azerbaidjan – Ziua  Republicii.

Folosesc frumosul prilej pentru a remarca realizările însemnate obținute de Republica Azerbaidjan, în toate domeniile, cu precădere în cele social şi economic, datorită direcționării abile a politicii statului spre  îndeplinirea  obiectivelor  prioritare.

Sînt ferm convins că progresul continuu al dialogului dintre Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan, precum şi respectul reciproc vor contribui esenţial la consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor tradiționale de prietenie şi a cooperării avantajoase, spre beneficiul ambelor ţări şi  popoare.

Cu această aleasă ocazie, permiteţi-mi să Vă doresc, Excelenţă, multă sănătate şi noi succese în exercitarea funcţiei supreme în stat, iar poporului azer – pace şi prosperitate.