CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova, Domnul Nicolae Timofti, a adresat un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Argentina, Domnului Mauricio MACRI

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Argentina, am deosebita plăcere de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cordiale şi sincere felicitări. Vă rog, de asemenea, să acceptați urările noastre de prosperitate pentru țara Dumneavoastră și de sănătate și fericire pentru  Excelența  Voastră.

Frumosul eveniment este o ocazie specială de a Vă exprima aprecierea pentru relaţiile de prietenie şi înţelegere reciprocă existente între Republica Moldova şi Republica Argentina, ceea ce îmi inspiră încredere în perspectiva dialogului bilateral pe multiple planuri. Am ferma convingere că, prin eforturi comune, vom reuşi să aprofundăm cooperarea comercial-economică  şi  investiţională  dintre  ambele  state.

Dorindu-vă multă sănătate şi succese în activitatea pe care o desfăşuraţi, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii.