CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare domnului Ilir Meta, Preşedintele Republicii Albania

EXCELENȚĂ,

Cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Albania, permiteţi-mi să adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai cordiale felicitări Dumneavoastră, precum și sincere urări pace și prosperitate întregului popor albanez.

Folosesc această deosebită ocazie pentru a menționa cu satisfacție bunele relații de prietenie și colaborare existente între țările noastre. Totodată, reiterez dorința de a extinde și a consolida în continuare cooperarea moldo-albaneză, spre binele ambelor state.

Dorindu-Vă frumoase realizări în activitatea Dumneavoastră, Vă rog să acceptați, Excelență, expresia înaltei mele considerații.