CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare Alteţei Sale Serenisime, Prinţul Albert al II-lea de Monaco

ALTEŢA  VOASTRĂ  SERENISIMĂ,

Cu ocazia Zilei Naționale a Principatului Monaco, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, Vă adresez cele mai cordiale felicitări, însoțite de urări de pace și prosperitate pentru poporul monegasc.

În acest frumos context, reiterez interesul constant al Republicii Moldova pentru dezvoltarea ascendentă a cooperării cu Principatul Monaco. Vreau să menționez că îmi amintesc cu deosebită plăcere de discuțiile fructuoase pe care le-am avut în cadrul primei vizite oficiale a Alteței Voastre Serenisime în țara mea, efectuată în luna mai a anului curent. Apreciind înalt spiritul deschis și constructiv în care au fost abordate perspectivele de consolidare a colaborării multidimensionale dintre statele noastre, țin să exprim sincere mulțumiri pentru disponibilitatea de a susține în  continuare  eforturile  de  modernizare  ale  Republicii  Moldova.

Folosesc acest prilej pentru a sublinia hotărîrea fermă a Republicii Moldova de a aprofunda dialogul cu Principatul Monaco, prin valorificarea pe deplin a potențialului de cooperare bilateral, spre binele ambelor noastre  popoare.

Reiterînd urările de bunăstare şi progres, Vă rog să acceptați, Alteța Voastră Serenisimă, asigurarea înaltei mele considerații.