CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, a adresat un mesaj de felicitare domnului Alain Berset, Preşedintele ales al Confederaţiei Elveţiene

EXCELENŢĂ,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cordiale felicitări şi urări de bine cu prilejul alegerii Dumneavoastră în înalta funcție de Preşedinte al  Confederaţiei  Elveţiene.

În acest an, Republica Moldova şi Confederaţia Elveţiană celebrează cea de-a 25-a aniversare a stabilirii raporturilor diplomatice. În perioada dată, relațiile de prietenie și colaborare au evoluat semnificativ – fapt pentru care îmi exprim întreaga apreciere.

Totodată, ţin să aduc sincere mulţumiri pentru asistenţa substanţială oferită de către Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare. Lansarea, în curînd, a noii Strategii de Cooperare a Elveţiei cu Republica Moldova  pentru perioada 2018–2021 constituie o dovadă a conlucrării mutuale avantajoase şi creează importante premise pentru extinderea şi fortificarea parteneriatului bilateral pe multiple planuri, în beneficiul popoarelor noastre.

De asemenea, mizez pe un larg schimb de opinii, după experiența Elveției, privind construirea statului în baza principiului neutralității permanente.

Dorindu-Vă mult succes în îndeplinirea atribuţiilor responsabile  ale funcției, precum și prosperitate tuturor cetățenilor elvețieni, Vă rog  să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea distinsei mele consideraţii.