CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova a transmis un mesaj de felicitare domnului XI Jinping, Președintele Republicii Populare Chineze

EXCELENŢĂ,

Cu ocazia celei de-a 68-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze, Vă adresez, în numele meu și al poporului Republicii Moldova, sincere felicitări Dumneavoastră personal şi urări de bunăstare tuturor cetățenilor chinezi.

Constat cu satisfacție faptul că relaţiile dintre țările noastre cunosc o evoluţie consistentă, datorită eforturilor comune depuse întru realizarea intereselor ambelor state, prin dialog politic bilateral şi multilateral.

Vă asigur că apreciez înalt asistenţa tehnică substanţială oferită de Republica Populară Chineză în domenii prioritare pentru modernizarea continuă a Republicii Moldova.

Luînd în considerare potenţialul existent al legăturilor economice dintre statele noastre, îmi exprim ferma convingere că acesta va fi valorificat și mai departe, în special prin intensificarea schimburilor comerciale şi a cooperării în cadrul circuitului „Drumul Mătăsii”.

Dorindu-Vă multă sănătate şi prosperitate continuă, Vă rog să primiţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii.