CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova a adresat un mesaj de felicitare Regelui Willem-Alexander al Regatului Ţărilor de Jos

MAIESTATE,

 

Cu ocazia Zilei Naționale a Regatului Ţărilor de Jos, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări, însoțite de urări de pace și prosperitate pentru poporul olandez.

Folosind frumosul prilej, remarc cu deplină satisfacţie realizările obținute în ultimii ani în aprofundarea și consolidarea relaţiilor dintre Republica Moldova şi Regatul Țărilor de Jos, precum şi îmi exprim ferma convingere că raporturile bilaterale vor continua să se dezvolte dinamic,în beneficiul ambelor state.

Totodată, Vă exprim profunda noastră recunoştinţă pentru susţinerea politică şi asistenţa tehnică şi financiară valoroasă acordate de Regatul Țărilor de Jos în procesul de modernizare şi reformare a ţării mele, reconfirmînd astfel determinarea Republicii Moldova de a continua parcursul european.

 

Vă rog să acceptaţi, Maiestate, expresia deosebitei mele consideraţii.