CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova a adresat un mesaj de felicitare Regelui Harald al V-lea al Norvegiei

MAIESTATE,

 

Cu prilejul Zilei Naţionale a Regatului Norvegiei, am onoarea şi deosebita plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi călduroase felicitări, însoţite de urări de  pace  şi  prosperitate.

Cu această frumoasă ocazie doresc să-mi exprim aprecierea față de prietenia strînsă care leagă popoarele noastre şi față de colaborarea fructuoasă dintre Republica Moldova și Regatul Norvegiei. De asemenea, permiteți-mi să Vă asigur de recunoștința noastră profundă pentru sprijinul politic și asistența tehnică şi financiară acordate întru realizarea obiectivului strategic al țării mele ‒ integrarea europeană.

Am ferma convingere că Regatul Norvegiei va rămîne un prieten de nădejde al Republicii Moldova, iar raporturile bilaterale vor continua să  se  dezvolte  dinamic  în  beneficiul  ambelor  popoare.

Reiterînd felicitările cu această ocazie deosebită, Vă rog să acceptaţi, Maiestate,  asigurările  întregii  mele  consideraţii.