CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko

Stimate domnule Alexandr Lukașenko,

Cu o deosebită căldură și cordialitate Vă felicit cu ocazia jubileului de 65 de ani, dorindu-Vă sănătate, prosperitate, noroc și noi succese în activitatea pe care o desfășurați.

Menționez cu o deosebită plăcere faptul că relațiile tradiționale de prietenie dintre țările noastre continuă să se dezvolte în spiritul respectului și înțelegerii reciproce.


Sper cu toată sinceritatea că bunele relații de parteneriat și de afaceri dintre popoarele noastre se vor consolida și în continuare și se vor dezvolta multilateral întru binele Republicii Moldova și al Republicii Belarus.


Folosindu-mă de ocazie, permiteți-mi, stimate domnule Președinte, să Vă doresc Dvs. și celor dragi și apropiați, mulți ani fericiți! Vă asigur de cel mai înalt respect.