CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Preşedintelui Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev

STIMATE DOMNULE PREŞEDINTE,

Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naştere, Vă adresez cele mai calde şi cordiale felicitări, urîndu-Vă din suflet multă sănătate, viaţă lungă, noi succese în realizarea tuturor planurilor şi năzuinţelor în numele şi în beneficiul poporului azer.

Activitatea Dumneavoastră fructuoasă în cea mai înaltă funcţie din stat şi bogata experienţă acumulată V-au sporit şi V-au întărit autoritatea şi prestigiul binemeritat nu numai în Azerbaidjan, ci şi departe de hotarele ţării.

Pe această cale doresc să îmi exprim profunda recunoştinţă pentru contribuţia substanţială pe care Dumneavoastră o aduceţi la aprofundarea relaţiilor dintre Azerbaidjan şi Moldova şi la stabilirea în prezent a unui înalt nivel de colaborare şi de parteneriat constructiv.

În acest context eu acord o mare importanţă extinderii cooperării moldo-azere pe multiple planuri, care corespunde plenar intereselor pe termen lung ale ţărilor noastre. 

Adresînd felicitări şi urări de bine şi de bunăstare rudelor şi apropiaţilor Dumneavoastră, Vă rog să primiţi, Stimate Domnule Preşedinte, asigurarea întregii mele consideraţii.