CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Turkmenistanului, Gurbanguly Berdimuhamedow

EXCELENȚĂ,

Îmi face o deosebită onoare şi plăcere să Vă adresez cele mai calde urări cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Turkmenistan.

Timp de un sfert de secol raporturile dintre statele noastre au evoluat bazându-se pe principiile respectului și colaborării reciproc avantajoase, al dialogului constructiv, toate acestea permițînd crearea unei baze trainice pentru dezvoltarea lor în continuare.

Schimbul consistent de opinii pe care l-am avut în cadrul vizitei mele recente în Turkmenistan, cu ocazia inaugurării ediției a 5-a a Jocurilor Asiatice de Interior și Arte Marțiale,  a permis să stabilim direcțiile prioritare ale cooperării bilaterale dintre țările și popoarele noastre.

Am certitudinea că intensificarea contactelor politice va contribui și mai mult la aprofundarea colaborării fructuoase, va oferi noi oportunități pentru implementarea mai multor proiecte bilaterale. Republica Moldova va depune și de acum încolo eforturi susținute în vederea  extinderii legăturilor comercial-economice cu Turkmenistanul, a sporirii volumului de investiții reciproce și a consolidării relațiilor cultural-umanitare.

Profitînd de această frumoasă ocazie, doresc să Vă urez multă sănătate și noi succese în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere, iar poporului turkmen prieten – pace și prosperitate și Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările înaltei mele considerații.