CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Kîrgîze, Almazbek Atambaev

Stimate  Almazbek Șarșenovici,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere felicitări, cu ocazia aniversării a 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Republica Kîrgîză.

Doresc să menționez cu satisfacție că pe parcursul acestui pătrar de secol s-a realizat o activitate intensă în vederea extinderii cooperării interstatale și a dezvoltării relațiilor în cele mai diferite domenii. Sînt convins că experiența valoroasă, acumulată în cadrul activităților de cooperare între țările noastre, experiență bazată pe principiile de parteneriat și egalitate, constituie un fundament trainic pentru consolidarea în continuare a relațiilor de colaborare pe multiple dimensiuni între popoarele noastre.

Totodată, țin să subliniez interesul sporit al Republicii Moldova în menținerea unor contacte politice active și eficientizarea utilizării potențialului ambelor țări în domeniile comercial-economic și cultural-umanitar.

 Dorindu-Vă mult succes în continuare, iar poporului kîrgîz – pace, bunăstare și prosperare, Vă rog să acceptați, Stimate Domnule Președinte, expresia înaltei mele considerații.