CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Federal al Republicii Austria

EXCELENȚĂ,

Cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Austria, am onoarea și deosebita plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai cordiale felicitări, însoțite de urări de pace și prosperare.

Remarc cu satisfacție caracterul dinamic și ascendent al relațiilor dintre țările noastre și îmi exprim încrederea că raporturile moldo-austriece vor cunoaște în continuare evoluție, susținută de un dialog politic intens și o cooperare constructivă bazată pe interes reciproc.

Folosesc acest frumos prilej și ne reafirmăm disponibilitatea de a conlucra eficient cu echipa Dumneavoastră, pentru a contribui la dezvoltarea și consolidarea legăturilor de prietenie și colaborare dintre Republica Moldova și Republica Austria. Am ferma convingere că prin eforturi comune vom putea asigura aprofundarea bunelor relații existente între statele noastre și privesc cu mult optimism perspectivele acestui parteneriat.


Reiterând urările de bine întregului popor austriac, Vă rog să acceptați, Excelență, expresia înaltei mele considerații.