CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev

Stimate Domnule Președinte,

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Uzbekistan – Ziua Independenței, Vă adresez sincere și cordiale felicitări împreună cu urări de bine întregului popor uzbec.

Folosesc această plăcută ocazie pentru a reafirma că relațiile de prietenie închegate între popoarele noastre de-a lungul istoriei constituie temelia trainică a dezvoltării dialogului interstatal și a cooperării fructuoase reciproc avantajoase dintre Republica Moldova și Republica Uzbekistan în domenii de interes comun.

Dorindu-Vă multă sănătate, fericire și succes în activitatea Dumneavoastră pentru binele țării, iar cetățenilor Uzbekistanului – pace și bunăstare, Vă rog să acceptați, Stimate Domnule Președinte, expresia înaltei mele considerații.