CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko

Stimate Aleksandr Grigorievici,

Vă felicit din adîncul inimii cu ocazia zilei de naștere, dorindu-vă multă sănătate, energie, inspirație și succese în activitate întru binele țării și al cetățenilor.

În această zi aniversară țin să menționez cu plăcere dezvoltarea ascendentă a relațiilor tradiționale de prietenie între cele două țări și popoare, în spiritul bunei înțelegeri și al respectului reciproc.

Folosesc această frumoasă ocazie pentru a-mi exprima recunoștința pentru contribuția Dumneavoastră semnificativă la intensificarea contactelor bilaterale. Sînt convins că vom menține la nivelul cuvenit dinamica relațiilor bilaterale, parteneriatul de afaceri între Republica Moldova și Republica Belarus urmînd să se consolideze și să se dezvolte mai intens.

Reiterînd felicitările aniversare și urîndu-vă ani mulți și fructuoși, prieteni de nădejde și sprijin deplin din partea  compatrioților și apropriaților Dumneavoastră, Vă rog să acceptați, Stimate Domnule Președinte, expresia înaltei mele considerații.