CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat participanților la Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse

Sanctitatea Voastră,

Preacinstiți și Preasfințiți Părinți Arhierei,

Permiteți-mi să Vă adresez, în numele poporului ortodox al Moldovei și al meu personal, sincere și cordiale felicitări cu prilejul deschiderii lucrărilor Soborului Arhieresc consacrat Centenarului restabilirii Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Ruse.

Popoarele ortodoxe frățești  trăiesc împreună, de veacuri în șir, într-un spațiu cultural unic sub  omoforul Patriarhului Moscovei și al Întregii Rusii. Istoria comună și păstrarea în popor a credinței ortodoxe reprezintă astăzi cei mai importanți factori care consolidează societatea pe calea depășirii provocărilor globale și a problemelor contemporaneității. Amplificarea legăturilor dintre popoarele noastre contribuie puternic la îmbogățirea spirituală reciprocă, dar și la păstrarea valorilor comune.

Credința ortodoxă este temelia identității naționale și culturale moldovenești. Timp de mai multe secole Biserica Ortodoxă a participat activ la edificarea și consolidarea statalității moldovenești.

Astăzi, Biserica Ortodoxă din Moldova întrunește mii de credincioși de pe ambele maluri ale Nistrului. Împreună, credincioșii ortodocși își canalizează eforturile în vederea slujirii Patriei și poporului, ajutorării apropiaților și materializării inițiativelor oportune și actuale menite să contribuie la întărirea legăturilor reciproce dintre Biserică și societate și la păstrarea valorilor tradiționale ale poporului nostru.

În calitate de Președinte al Republicii Moldova eu voi susține în mod consecvent identitatea națională și spirituală a poporului nostru, voi pune umărul la consolidarea pozițiilor Bisericii în societate, la apărarea valorilor familiale tradiționale, la unitatea popoarelor ortodoxe.

Totodată, am convingerea că înțelepciunea și eforturile concertate ale membrilor Soborului Arhieresc  al Bisericii Ortodoxe Ruse vor contribui la instalarea păcii și a concordiei între oameni, popoare și state.

Doresc din suflet Soborului Arhieresc o activitate cît mai fructuoasă, iar tuturor participanților – pace, prosperitate și de la Bunul Dumnezeu ajutor întru mulți și fericiți ani.