NECROLOG

În ziua de 15 noiembrie 2019, s-a stins din viaţă Vladimir Hotineanu, reputat chirurg, doctor habilitat în științe medicale, academician, profesor universitar, șef al Catedrei de chirurgie nr. 2 a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, deputat, ministru al sănătății.

Amintirea lui Vladimir Hotineanu va rămîne în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut sau care au avut șansa de a-l întîlni în calitate de medic.

Ar fi împlinit 70 de ani.

Cavaler al Ordinului Republicii, pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul sănătății și înaltă măiestrie profesională a fost distins cu medaliile Meritul civic, Nicolae Testemițanu și cu titlul onorific Om Emerit.

Savantul şi chirurgul, pedagogul şi managerul Vladimir Hotineanu și-a consacrat întreaga viaţă almei mater, sistemului naţional de sănătate şi oamenilor.

Din anul 1983, a activat ca prorector pentru medicină clinică și instruire postuniversitară, prorector pentru pregătirea studenților străini, șef al Catedrei de chirurgie nr. 2.

În 1998, Vladimir Hotineanu a exercitat funcţia de viceministru al sănătății, iar în anii 2009-2010 s-a aflat la conducerea Ministerului Sănătății.

În perioada 2009-2019, a fost deputat în Parlament, președinte al Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media.

Sistemul medical și comunitatea academică au pierdut un Om cu o înaltă conștiință civică și morală, de o valoare profesională deosebită. A plecat acolo, unde nu este durere și nici întristare, în lumea celor veșnice.

Cu profund regret, exprimăm cordiale sentimente de compasiune și sincere condoleanțe familiei Hotineanu și celor care i-au fost dragi și apropiați. Republica Moldova îi este recunoscătoare.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

 

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon
Președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi
Prim-ministru, Ion Chicu
Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Corneliu Popovici
Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu
Președintele Academiei de Științe a Moldovei, Ion Tighineanu
Rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban
Academicienii Ion Ababii, Gheorghe Ghidirim, Eva Gudumac, Gheorghe Paladi