CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul transmis de președintele Timofti, cu prilejul Zilei Independenței Republicii Estonia

 EXCELENȚĂ,

Cu ocazia aniversării a 98-a a Independenței Republicii Estonia,  îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele meu și al poporului Republicii Moldova, cele mai sincere felicitări, împreună cu urări de bine, pace şi prosperitate pentru poporul estonian.

Folosesc frumosul prilej pentru a remarca progresul şi realizările semnificative obţinute de către ţara Dumneavoastră pe această cale istorică de dezvoltare. Cu satisfacție îmi exprim admirația față de curajul poporului estonian de a depăși cu demnitate încercările grele, înregistrînd astfel schimbări esențiale întru integrarea sa în marea familie europeană.

Apreciind înalt dinamica pozitivă a relaţiilor dintre ţările noastre, nutresc convingerea că, prin eforturi comune, cooperarea moldo-estoniană va cunoaşte şi pe viitor o dezvoltare ascendentă. Totodată, ţin să Vă mulţumesc pentru sprijinul constant pe care Republica Estonia îl acordă Republicii Moldova în vederea implementării agendei de reforme prevăzute de Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, care ne apropie şi mai mult de atingerea obiectivelor strategice pe care le urmărim.

Dorindu-Vă multă sănătate și noi succese în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere, Vă rog să acceptaţi, Excelență, asigurările înaltei  mele consideraţii.