CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul Președintelui Timofti cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din învăţământ

Stimaţi angajaţi din sistemul educaţional al Republicii Moldova,

Vă adresez sincere felicitări cu ocazia zilei Dumneavoastră profesionale și Vă exprim recunoștință pentru efortul, energia și dragostea pe care le depuneți întru realizarea celui mai important produs al societăţii – omul.

Educaţia este prioritară în planificarea unui viitor prosper, iar rolul profesorului în acest proiect este unul esenţial. De calitatea și randamentul muncii Dumnevoastră depinde formarea profesionistului și a cetăţeanului de mâine. Cu siguranță, sunteți conștienți de misiunea responsabilă și nobilă ce Vă revine.  Fiind în același timp experți ai actului educațional, agenți motivatori și formatori, consilieri etc., rămâneți, în primul rând, modele de urmat. Perfecțiunea exemplului propriu este elementul indispensabil sentimentului de respect reciproc între îndrumător și discipoli. Stimulațe-le pornirile, încercările de afirmare, acordați-le asistența de care au nevoie, modelaţi-le personalităţile şi sufletele!

În iureșul evenimentelor socioeconomice și culturale, în contextul globalizării și al competitivității, Dumneavoastră sunteți cei care, fiind receptivi și maleabili la schimbări, Vă păstrați verticalitatea, statutul moral, clădit de secole de înaintașii profesiei, și încrederea în valorile noastre naționale.

 Dragi  prieteni,

Vă urez sănătate, împliniri, inspiraţie şi perseverenţă în realizarea obiectivelor profesionale și personale propuse. Să trăiți clipe de înălțare spirituală aducătoare de noi forțe intelectuale și fizice.