CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti, cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din învăţământ

„Stimaţi angajaţi ai sistemului educaţional din Republica Moldova,

Vă adresez sincere şi cordiale felicitări cu ocazia Zilei Dumneavoastră profesionale. Vă asigur de respectul și considerația noastră pentru activitatea nobilă pe care o desfășurați.

Educatori ai noilor generaţii, Dumneavoastră formați şi dezvoltați competenţe, dar aveți și sarcina de a cultiva libertatea spiritului și ideea de supremație a binelui. Vă rog să rămâneți, în acest sens, un exemplu de corectitudine, exigenţă şi umanism.

În contextul socioeconomic şi cultural actual, educaţia reprezintă cel mai important domeniu, reperul de bază, cea mai însemnată prioritate. Conducerea țării va face în continuare eforturi pentru a Vă asigura condiții adecvate de muncă, inclusiv prin creşterea nivelului de salarizare, astfel încât să fie consolidat statutul profesiei de pedagog.

Vă adresez urări de sănătate, împlinire profesională, inspiraţie şi perseverenţă în realizarea obiectivelor pe care vi le-aţi propus”.