CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul președintelui Nicolae Timofti cu prilejul Zilei Juristului

Stimați juriști,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Juristului, zi în care aducem un omagiu activității remarcabile pe care comunitatea juridică din Republica Moldova o realizează sub auspiciul și în numele Legii pentru edificarea unui sistem judiciar modern.

Încă de la apariția statului Republica Moldova, prezența juriștilor în spațiul public a constituit un element fundamental în racordarea societății noastre la valorile și principiile universale, aceștia fiind parteneri de dialog și, totodată, actori implicați. Anume ei au fost arhitecții structurilor sociale, adevărați profesioniști care elaborează cadrul de reglementare a realităților politico-sociale.

Transformările ulterioare au dus la inevitabila extindere a rolului juriștilor în societate, de la apărători ai drepturilor și libertăților legale ale cetățenilor la cei care au știut să găsească soluții pentru noile probleme, apărute în contextul dezvoltării societății și a statului.

Această nouă menire a juriștilor este cu atât mai valoroasă cu cât aspirațiile noastre europene sînt în concordanță cu procesul complex de armonizare politico-instituțională, fiind un beneficiu foarte apropiat pentru statul nostru.

Astfel, având în vedere că integrarea europeană implică, în primul rând, o intensă activitate legislativă prin asimilarea normelor comunitare, juriștilor le revine acea grea misiune de a concilia două ordini juridice diferite și a asigura integrarea europeană a dreptului național, cu păstrarea tradiției juridice specifice Republicii Moldova.

Cei care sunt creatori de norme, instituții și practici trebuie să fie călăuziți de Adevăr, Dreptate, Justiție – valori supreme pentru un jurist. Profesia de jurist solicită obiectivitate, dar și compasiune și impecabilitate personală. Juristul trebuie să posede nu doar cunoștințe temeinice, ci și un puternic simț al echității sociale. Or, legislația trebuie să fie vocea rațiunii, iar juriștii – vocea Legii.

Am ferma convingere că doar prin eforturi conjugate vom reuși să eradicăm nihilismul juridic, să consolidăm și să dezvoltăm instituțiile de drept, realizând obiectivele parcursului european pe care și l-a asumat Republica Moldova.

În această zi specială pentru noi toți, Vă doresc, dragi colegi, multă sănătate, frumoase împliniri și noi succese în importanta și responsabila Dumneavoastră misiune de promovare a Legii ca valoare supremă a statului de drept.