CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul președintelui Nicolae Timofti cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a adoptării Constituției Republicii Moldova

Pe 29 iulie se împlinesc 20 ani de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova. Acest eveniment de semnificație deosebită a marcat sfârșitul perioadei de tranziție de la un sistem totalitar la unul democratic, oferind mecanismele necesare funcționării statului de drept și apărării drepturilor și libertăților omului.

Fiind cel mai important act politico-juridic, care stabileşte drepturile şi îndatoririle cetăţenilor în relaţiile cu statul, precum şi atribuţiile și responsabilităţile puterilor în stat, Constituţia reprezintă temelia unui stat de drept şi democratic.

Noua Lege Supremă a țării a reafirmat drept valori supreme democraţia, pacea civică, demnitatea omului, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea, statul de drept şi pluralismul politic. Promovarea acestor valori a făcut posibilă descătușarea energiilor creatoare ale oamenilor, care s-au implicat activ în edificarea unei societăți libere.

Constat cu satisfacție că în ţara noastră democraţia constituţională şi-a demonstrat viabilitatea. În prezent există un consens național cu privire la supremaţia Constituţiei, ceea ce face dovada maturității clasei politice, precum și a evoluției conștiinței civice a cetățenilor.

La capitolul realizări, putem enumera ajustarea, pe parcursul acestor douăzeci de ani, a tuturor legilor şi actelor juridice la normele constituţionale. Faptul că toate deciziile Curţii Constituţionale, prin care s-a constatat neconstituţionalitatea unor norme de drept, au fost executate este un exemplu elocvent al funcționalității statului de drept.

În prezent Republica Moldova este antrenată într-un amplu proces de modernizare a societății prin ralierea în toate domeniile la valorile și standardele Uniunii Europene ce și-au demonstrat eficiența prin asigurarea unui înalt nivel de viață cetățenilor din spațiul comunitar. Un element important al acestui proces este reformarea sistemului judiciar, care trebuie să aibă ca finalitate restabilirea încrederii cetățenilor în actul justiției.

Semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană oferă cadrul necesar reformării organelor de ocrotire a normelor de drept din țara noastră și edificării unui sector al justiției accesibil, independent și profesionist, care să asigure supremația legii.

În acest context, respectarea Constituţiei trebuie să devină o normă de comportament pentru toţi cetăţenii ţării, în special, pentru funcţionarii publici şi oamenii politici, iar tânăra generație trebuie familiarizată de pe băncile școlii cu prevederile Legii Supreme a țării.

Doar aplicând cu strictețe prevederile Constituţiei vom reuşi să consolidăm instituțiile democratice ale statului, vom avea garanția unui viitor democratic.

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a adoptării Constituției Republicii Moldova, adresez tuturor cetățenilor cordiale felicitări și urări de sănătate și de prosperitate!