Mesajul președintelui cu prilejul Zilei autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală

Stimați funcționari ai autorităților publice locale,

Cu ocazia Zilei autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală, exprim înalta apreciere pentru activitatea Dumneavoastră de zi cu zi, în interesul cetățenilor.

Eficiența Administrației Publice Locale este o prioritate pentru Republica Moldova, conformă rigorilor și practicilor europene.

Descentralizarea și reforma Administrației Publice Locale sunt obiective prioritare pentru dezvoltarea durabilă a statului.

Este firesc să subliniem importanța incontestabilă a factorului uman în reformele pe care ni le-am propus împreună. Va trebui să punem accentul pe calitatea oamenilor antrenați în aceste reforme, pentru ca la final să obținem un randament satisfăcător. 

Toate resursele Administrației Publice trebuie să asigure respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetățenilor pe aspecte juridice, precum şi de etică morală.

 Țin să aduc mulțumiri partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova, pentru sprijinul și asistența acordate în domeniul descentralizării, consolidării autonomiei locale și extinderii structurilor regionale și locale. În mod special, aș vrea să menționez Guvernele SUA, Poloniei, României, Suediei, Germaniei, Norvegiei, Slovaciei.

În această zi însemnată, Vă urez multă sănătate, fericire și prosperitate pentru Dumneavoastră și pentru cei care Vă sunt dragi și apropiați.