CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, președintelui Republicii Polone, Bronisław Komorowski

Excelență,

Ziua Naţională a Republicii Polone îmi oferă plăcutul prilej de a Vă adresa, în numele poporului moldovenesc şi al meu personal, cele mai sincere și cordiale felicitări, împreună cu urări de pace și prosperitate continuă pentru poporul polonez.

Ne bucură mult faptul că tradiţionalele relaţii de prietenie și colaborare dintre Republica Moldova şi Republica Polonă au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare constantă, vizita Dumneavoastră la Chişinău în decembrie 2012 având, în acest sens, o semnificaţie deosebită pentru evoluţia cooperării bilaterale în diverse domenii de interes comun.

Profitând de această ocazie, țin să Vă exprim profunda noastră gratitudine pentru deschiderea din partea autorităţilor poloneze şi pentru susţinerea eforturilor Republicii Moldova pe calea integrării europene.

Dorindu-Vă noi succese în activitate, Vă rog să acceptați, Excelenţă, expresia înaltei mele consideraţii.