CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti șeicului Tamim Bin Hamad Al Thani, emirul statului Qatar

ALTEŢĂ,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă transmit cele mai cordiale şi călduroase felicitări cu prilejul preluării de către Alteţa Voastră a înaltei funcţii de Emir al Statului Qatar.

Vreau să reiterez deplina disponibilitate a Republicii Moldova de a consolida şi pe viitor relaţiile de prietenie cu poporul Qatarului. Deschiderea, cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu sprijinul financiar al Statului Qatar, a Ambasadei Republicii Moldova la Doha reprezintă o dovadă elocventă a continuităţii şi caracterului special al cooperării bilaterale.

Ţara mea acordă o importanţă deosebită dezvoltării şi diversificării colaborării în cadrul unui parteneriat durabil, în acest context, sîntem interesaţi şi vom contribui la înfiinţarea unei Ambasade a Statului Qatar în Republica Moldova, cu sediul la Chişinău. Realizarea acestor deziderate va oferi un fundament solid şi un climat favorabil pentru implementarea unor proiecte economice şi investiţionale, precum şi în domeniile educaţiei, culturii şi sportului.

Folosesc această frumoasă ocazie pentru a Vă adresa invitaţia de a efectua o vizită în Republica Moldova în perioada oportună agendei Alteţei Voastre.