CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti regelui Philippe al belgienilor

MAIESTATE,

Cu prilejul Zilei Naţionale a Regatului Belgiei, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări, împreună cu urări de pace și prosperitate continuă pentru poporul belgian.

Profitând de această frumoasă ocazie, menționez cu satisfacție caracterul dinamic al relațiilor de prietenie și colaborare moldo-belgiene şi îmi exprim convingerea că ele vor cunoaşte şi pe viitor o dezvoltare ascendentă, contribuind, astfel, la apropierea dintre popoarele noastre, precum şi la crearea unui climat de cooperare, stabilitate şi securitate în Europa.

În procesul de realizare a obiectivului strategic al Republicii Moldova – integrarea în marea familie europeană, țara mea a beneficiat de o susţinere constantă din partea Regatului Belgiei în vederea consolidării instituţiilor democratice şi asigurării progresului economic. Am certitudinea că Regatul Belgiei va rămâne și pe viitor un partener de încredere al Republicii Moldova în promovarea consecventă a agendei de aliniere la standardele Comunității Europene.

Dorindu-Vă mult succes în responsabila Dumneavoastră activitate, Vă rog să acceptaţi, Maiestate, asigurarea distinsei mele consideraţii.