CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti regelui Mohammed al VI-lea al Marocului

MAIESTATE,

Am deosebita plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cordiale felicitări cu prilejul Zilei Accesiunii la Tron, dorindu-Vă mult succes în îndeplinirea înaltei misiuni ce Vă este încredințată. Totodată, adresez poporului marocan sincere urări de pace și prosperitate continuă.

Îmi exprim convingerea că, prin eforturi comune, relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica Moldova și Regatul Maroc se vor aprofunda și se vor fructifica în continuare în cadrul organizațiilor internaționale, în beneficiul ambelor țări.

Vă rog să acceptați, Maiestate, asigurarea deosebitei mele consideraţii.