CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Ungariei, Janos Ader

EXCELENŢĂ,

În numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, am deosebita plăcere să Vă adresez Dumneavoastră, precum şi întregului popor maghiar, sincere și cordiale felicitări cu prilejul Zilei Naţionale a Ungariei – Ziua Sfântului Ştefan, întemeietorul statului.

Profit de această ocazie pentru a reitera sentimentele de profundă satisfacție în legătură cu bunele relaţii existente între Republica Moldova şi Ungaria și ferma convingere că, prin eforturi conjugate, vom reuși să valorificăm și mai eficient bogatul potenţial al colaborării bilaterale în domeniile politic, economic şi cultural, în beneficiul ambelor noastre țări.

Dorindu-Vă multă sănătate şi noi succese în activitate, Vă rog să acceptați, Excelenţă, expresia înaltei mele considerații.