CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Ucrainei, Victor Ianukovici

EXCELENȚĂ,

În numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, Vă felicit cordial cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei.

În această zi importantă pentru poporul ucrainean țin îndeosebi să remarc succesele Ucrainei în promovarea reformelor politice și economice, în modernizarea democratică a societății, precum și înaintarea consecventă a statului ucrainean pe calea integrării europene.

Totodată, doresc să exprim profunda noastră gratitudine pentru poziția activă și rolul constructiv al Ucrainei în procesul de reglementare transnistreană, inclusiv în calitate de președinte al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa – organizație internațională de mare autoritate.

Întrevederea pe care am avut-o cu Excelența Voastră în cadrul sărbătoririi a celor 1025 de ani de la creștinarea Rusiei Kievene mi-a întărit convingerea că colaborarea dintre Moldova și Ucraina, bazată pe relații de prietenie și bună vecinătate, are o importanță deosebită pentru ambele țări și popoare.

Reiterând sincerele mele felicitări și cele mai bune urări de fericire și prosperare pentru Dumneavoastră personal și pentru întregul popor ucrainean, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările deosebitei mele considerații.