CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Ucrainei, Victor Ianukovici

Stimate Domnule Președinte,

Cu ocazia aniversării zilei Dumneavoastră de naştere am deosebita onoare de a vă adresa sincerele mele felicitări şi urări de viață lungă, precum şi mult succes în activitatea Dumneavoastră susţinută pentru beneficiul Ucrainei și al poporului său.

Am convingerea că relațiile durabile de prietenie, bazate pe bună vecinătate și înțelegere reciprocă, dintre popoarele noastre, vor cunoaște o dezvoltare dinamică, contribuind la apropierea dintre Republica Moldova și Ucraina.

Reiterând felicitările mele cordiale și urările de sănătate, fericire, bunăstare și energie inepuizabilă în toate realizările Dumneavoastră, vă rog să acceptați, Domnule Președinte, asigurarea considerației mele deosebite.