Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui României, Traian Băsescu

Ziua Națională a României îmi oferă ocazia fericită de a Vă transmite sincerele mele felicitări și urări de bine pentru Excelența Voastră și pentru întregul popor român.

Convorbirile pe care le-am purtat cu Dumneavoastră la întâlnirile noastre la Chișinău, București și cu alte ocazii, m-au convins că între țările noastre există un interes statornic și reciproc pentru dezvoltarea unor relații speciale, determinate de unitatea noastră de istorie, limbă și cultură.

Aș dori să profit de acest prilej pentru a Vă mulțumi încă o dată pentru implicarea Dumneavoastră valoroasă în realizarea obiectivului strategic de integrare europeană a Republicii Moldova.

Am convingerea fermă că eforturile noastre comune de a extinde colaborarea bilaterală pe multiple planuri vor continua să se intensifice în anii următori, în beneficiul țărilor noastre și al Europei unite.

Vă doresc multă sănătate, bucurii și noi succese în activitatea Dumneavoastră. Vă rog să primiţi, domnule Președinte, expresia  înaltei mele consideraţii.