CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Uzbekistan, Islam Karimov

EXCELENȚĂ,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări cu prilejul realegerii Dumneavoastră în funcția de Președinte al Republicii Uzbekistan, însoțite de urări de pace și prosperitate pentru poporul uzbec.

Rezultatul scrutinului prezidențial demonstrează atât activismul înalt al cetățenilor, cît și faptul că majoritatea alegătorilor apreciază pozitiv cursul de consolidare a statului uzbec.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima încrederea că relațiile de prietenie și cooperare reciproc avantajoasă, existente între Republica Moldova şi Republica Uzbekistan, vor continua să se aprofundeze, spre binele ambelor noastre țări și popoare.

Dorindu-Vă multă sănătate, bunăstare și frumoase realizări în îndeplinirea atribuțiilor responsabile ce Vă revin, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările profundului meu respect.