CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Tadjikistan, Emomali Rahmon

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul Zilei Independenţei Republicii Tadjikistan, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai sincere şi cordiale felicitări, împreună cu urări de pace şi prosperitate pentru poporul tadjik.

Profit de această frumoasă ocazie pentru a-mi exprima ferma convingere că dialogul bilateral de prietenie şi bună înţelegere, care tradiţional a stat la baza relaţiilor dintre Republica Moldova şi Republica Tadjikistan, va contribui şi pe viitor la dezvoltarea şi extinderea cooperării moldo-tadjice, în beneficiul ambelor noastre ţări şi popoare.

Dorindu-Vă multă sănătate, fericire și noi succese în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere, Vă rog să acceptaţi, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.