CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Socialiste Vietnam, Truong Tân Sang

EXCELENŢĂ,

Ziua Națională a Republicii Socialiste Vietnam îmi oferă plăcutul prilej de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere și cordiale felicitări, împreună cu urări de pace, prosperitate şi progres continuu pentru poporul vietnamez.

Profit de această ocazie pentru a menționa cu satisfacție dinamica pozitivă a raporturilor dintre țările noastre și a reitera interesul constant al Republicii Moldova de a amplifica și pe viitor dialogul politic constructiv cu Republica Socialistă Vietnam.

Totodată, îmi exprim ferma convingere că bunele relaţii de prietenie şi solidaritate se vor consolida în beneficiul ambelor popoare, ceea ce va contribui la o valorificare mai plenară a domeniilor de interes comun – schimburile comerciale, oportunitățile investiționale şi contactele interumane.

Dorindu-Vă multă sănătate şi frumoase realizări în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, expresia înaltei mele consideraţii.