CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Polone, Bronislaw Komorowski

EXCELENȚĂ,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă transmit, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Polone, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai cordiale felicitări, împreună cu urări de pace și prosperitate continuă pentru întreg poporul polonez.

Cu acest frumos prilej, îmi exprim înalta apreciere față de succesele remarcabile ale Republicii Polone, înregistrate în cei 25 de ani de la redobândirea libertății, pe calea înfăptuirii democrației, statului de drept și a creării condițiilor de bunăstare.

Convorbirile purtate cu Dumneavoastră la Varșovia m-au convins de existența unui interes statornic și reciproc pentru consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre statele noastre, atât pe dimensiune bilaterală, cât și multilaterală, în vederea realizării agendei europene a Republicii Moldova.

Animat de dorința de a conferi noi valențe raporturilor moldo-polone și de a intensifica cooperarea comună, am onoarea de a Vă adresa invitația să efectuați o vizită în Republica Moldova în cel mai apropiat timp.

Totodată, țin să Vă aduc sincere mulțumiri pentru susținerea constantă acordată de Republica Polonă, important partener strategic al țării mele, în atingerea celor două obiective majore din acest an – liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană și semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Dorindu-Vă multă sănătate și noi succese în activitatea de mare răspundere, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea distinsei mele considerații.