CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Macedonia, Gjorge Ivanov

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul Zilei Independenţei Republicii Macedonia, am deosebita plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai cordiale felicitări, însoţite de urări de pace şi prosperitate pentru poporul macedonean.

Profit de această frumoasă ocazie pentru a reitera că Republica Moldova acordă o importanță aparte relaţiilor moldo-macedonene și a-mi exprima încrederea că aceste relații vor continua să se dezvolte în ritm ascendent pentru binele ambelor țări și popoare.

Am convingerea că opţiunea europeană a ţărilor noastre va servi şi în continuare drept imbold pentru a impulsiona dialogul dintre Republica Moldova şi Republica Macedonia, inclusiv prin extinderea cadrului juridic bilateral şi preluarea experienţei în domeniul alinierii la standardele Uniunii Europene.

Împreună cu cele mai sincere urări de sănătate şi succes în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurările înaltei mele consideraţii.