CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Franceze, Francois Hollande

EXCELENŢĂ,

Cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Franceze, am onoarea şi deosebita plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări.

Republica Moldova acordă o importanţă specială dezvoltării şi aprofundării relaţiilor cu Republica Franceză, care capătă o nouă dimensiune în contextul obiectivului nostru strategic de integrare europeană. Ţara mea îşi doreşte să intensifice dialogul moldo-comunitar, iar sprijinul Franţei în realizarea acestui deziderat are o valoare aparte, în special din perspectiva Summit-ului Parteneriatului Estic de la Vilnius şi a parafării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

Îmi exprim încrederea că ataşamentul profund al Republicii Moldova faţă de valorile francofone va contribui la extinderea şi diversificarea cooperării în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, ceea ce constituie un vector pentru fortificarea raporturilor dintre statele din spaţiul francofon şi favorizează conlucrarea în domeniile culturii, învăţămîntului, inovării, ştiinţei şi comunicării. Totodată, am ferma convingere că prin eforturi susţinute vom reuşi să consolidăm colaborarea bilaterală, conferindu-i o expresie practică şi reciproc avantajoasă.

Urându-Vă mult succes în nobila Dumneavoastră activitate, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, expresia înaltei mele consideraţii.