CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Federale Germania, Joachim Gauck

EXCELENȚĂ,

Permiteţi-mi să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cordiale felicitări cu ocazia Zilei Unităţii – sărbătoare importantă și frumoasă pentru Germania şi prietenii săi.

Folosesc acest plăcut prilej pentru a-mi exprima deosebita apreciere în legătură cu dinamizarea, în ultimii ani, a relaţiilor moldo-germane, precum și profunda recunoștință pentru susținerea fermă pe care Germania o acordă Republicii Moldova în promovarea reformelor şi alinierea la standardele europene.

Împreună cu cele mai alese urări de pace şi prosperitate continuă pentru poporul german, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, expresia distinsei mele consideraţii.