CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Elene, Prokopis Pavlopoulos

EXCELENȚĂ,

Cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Elene, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai călduroase felicitări, împreună cu sincere urări de pace și prosperitate continuă pentru poporul elen.

Folosesc acest frumos prilej pentru a menționa cu satisfacție dezvoltarea dinamică a relațiilor moldo-elene din ultimii ani – urmare firească a prieteniei tradiționale și a intensificării cooperării dintre țările noastre.

Totodată, reiterez întreaga disponibilitate a Republicii Moldova de a consolida colaborarea bilaterală cu Republica Elenă în toate domeniile prioritare, inclusiv în problematica de interes regional şi european.

Dorindu-Vă sănătate și succese în activitatea de mare răspundere, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea distinsei mele consideraţii.