CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Ecuador, Rafael Correa

EXCELENŢĂ,

Am deosebita plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, Dumneavoastră și întregului popor ecuadorian cele mai cordiale şi sincere felicitări, însoţite de urări de pace şi bunăstare, cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Ecuador.

Profit de această frumoasă ocazie și pentru a menționa că apreciez înalt relaţiile de prietenie existente între Republica Moldova şi Republica Ecuador, precum și sprijinul reciproc pe care țările noastre și-l acordă în cadrul organismelor internaţionale, ceea ce îmi inspiră încredere în perspectivele de dezvoltare a dialogului bilateral pe multiple planuri.

În acest sens, consider că semnarea Acordului interguvernamental privind liberalizarea regimului de vize pentru toate categoriile de cetăţeni creează un cadru oportun pentru extinderea şi diversificarea în continuare a relaţiilor moldo-ecuadoriene, inclusiv prin facilitarea contactelor interumane şi valorificarea potenţialului turistic al ambelor ţări.

Dorindu-vă multă sănătate şi succese în activitatea pe care o desfăşuraţi, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii.