CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Azebaidjan, Ilham Aliyev

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul aniversării zilei Dumneavoastră de naștere, am deosebita onoare de a Vă adresa cordiale felicitări, însoțite de cele mai sincere urări de bine.

Profitând de această frumoasă ocazie, îmi exprim ferma convingere că relațiile de prietenie existente tradițional între Republica Moldova și Republica Azerbaidjan vor cunoaşte, prin eforturi comune, o dezvoltare dinamică continuă, aprofundându-se în spiritul colaborării reciproc avantajoase, în beneficiul ambelor noastre țări și popoare.

Dorindu-Vă multă sănătate şi noi succese în activitate, iar familiei Dumneavoastră – fericire și prosperare, Vă rog să agreați, Excelență, asigurarea distinsei mele considerații.