CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Austria, Heinz Fischer

EXCELENȚĂ,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai sincere şi cordiale felicitări cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Austria, însoţite de urări de pace şi prosperitate continuă pentru poporul austriac.

Îmi amintesc cu deplină satisfacţie de întâlnirea cu Dumneavoastră şi de discuţiile purtate în iunie a.c. în cadrul Summit-ului Şefilor de Stat din Europa Centrală, care reconfirmă calitatea şi consistenţa dialogului de colaborare. Profit de această frumoasă ocazie pentru a sublinia importanţa strategică pe care o acordă Republica Moldova promovării relaţiilor cu Republica Austria, sub aspect bilateral şi multidimensional.

Apreciez înalt decizia autorităţilor austriece de a menţine ţara mea în lista statelor prioritare de acordare a asistenţei prin intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare a Austriei în domeniile primordiale pentru Republica Moldova.

În contextul aspiraţiilor noastre europene şi a parafării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană la Summit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius, constat cu bucurie sprijinul ferm al Austriei şi îmi exprim speranţa că putem conta şi pe viitor pe susţinerea ţării Dumneavoastră în eforturile de modernizare şi reformare a Republicii Moldova.

Ţin, totodată, să Vă reiterez invitaţia de a efectua o vizită în Republica Moldova în vederea discutării modalităţilor de consolidare şi extindere a cooperării moldo-austriece.

Dorindu-Vă multă sănătate şi noi succese în activitate, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea distinsei mele consideraţii.