CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Argentina, doamna Cristina Fernández de Kirchner

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Argentina, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai calde și sincere felicitări, precum și urări de pace și prosperitate pentru poporul argentinian.

Profit de această frumoasă ocazie pentru a reafirma disponibilitatea Republicii Moldova de a aprofunda și de a dezvolta, și pe viitor, relațiile de colaborare cu Republica Argentina. Totodată, îmi exprim convingerea că, prin eforturi conjugate, vom continua și vom consolida dialogul bilateral în diverse domenii de interes comun, în beneficiul ambelor noastre țări și popoare.

 Dorindu-vă succese în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările întregii mele considerații.