CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Albania, Bujar Nishani

EXCELENȚĂ,

Am deosebita plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cordiale felicitări cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Albania, însoțite de sincere urări de pace şi continuă prosperitate pentru poporul albanez.

Salut decizia Comisiei Europene de a acorda Republicii Albania statutul de ţară candidată la aderarea la Uniunea Europeană și îmi exprim încrederea că dezideratul nostru european comun, precum şi valorificarea potenţialului cooperării bilaterale, vor constitui factori importanţi în dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre ţările şi popoarele noastre.

Totodată, reafirm disponibilitatea Republicii Moldova de a depune şi în continuare eforturi susţinute în vederea asigurării cadrului necesar diversificării cooperării moldo-albaneze în diverse domenii, inclusiv în contextul procesului de integrare europeană.

Dorindu-Vă multă sănătate, bunăstare şi succes în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii.