CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Irlandei, Michael D. Higgins

 Excelenţă,

Ziua Naţională a Irlandei, Sărbătoarea Sfântului Patrick, îmi oferă plăcutul prilej pentru a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, sincere felicitări, însoțite de urări de pace şi prosperitate pentru poporul irlandez.

Constat cu satisfacție că relațiile dintre Republica Moldova și Irlanda se dezvoltă în spiritul unor relații tradiționale de prietenie și colaborare, dovadă fiind deschiderea și sprijinul pe care Irlanda și alți parteneri europeni îl manifestă față de țara noastră.

Am convingerea că această susținere a eforturilor conducerii Republicii Moldova în vederea implementării reformelor, consolidării democrației și instaurării statului de drept va contribui substanțial la realizarea obiectivelor noastre de integrare europeană și, astfel, la valorificarea potențialului bilateral de cooperare în diverse domenii, spre binele ambelor popoare.

Reiterând urările de bunăstare și progres pentru poporul irlandez și dorindu-Vă sănătate și mult succes în activitatea de mare răspundere, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, expresia înaltei mele consideraţii.