CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Georgiei, Giorgi Margvelashvili

EXCELENŢĂ,

În numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, am onoarea și deosebita plăcere de a Vă adresa sincere și cordiale felicitări cu prilejul Zilei Naționale a Georgiei, însoțite de alese urări de  pace  și  prosperitate  pentru  poporul  georgian.

Cu această frumoasă ocazie, îmi exprim ferma convingere că dialogul dintre Republica Moldova și Georgia, bazat pe înțelegere și respect reciproc, precum și pe valori și principii europene comune,va servi și în continuare drept bază solidă pentru aprofundarea și diversificarea cooperării  bilaterale,  în  beneficiul  ambelor  noastre  țări și  popoare.

Dorindu-Vă multă sănătate și noi succese în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările înaltei mele  considerații.